Jak wiadomo, funkcja Tamady jest bardzo dobrze rozwinięta w Gruzji. A jak wygląda to w Armenii, kraju graniczącym z Gruzją?

Tamada to osoba, która czuwa nad przebiegiem supry czyli uroczystości. Tamadą zwykle jest mężczyzna w dojrzałym wieku. To on nadaje tempo całej biesiadzie i decyduje o toastach wznosząc je jako pierwszy. Jeśli chodzi o supry to w Armenii nie są one tak popularne, więc i funkcja Tamady jest dużo mniej rozwinięta. Nie zmienia to jednak niczego, ponieważ biesiadowanie w Armenii też jest częste, a podczas tego spróbować można przede wszystkim tego, co w Armenii najlepsze – koniaku.

Chcesz spróbować słynnego ormiańskiego trunku i zwiedzić najwspanialsze miejsca tego kraju? Koniecznie zapoznaj się z ofertą wyjazdów do Armenii biura podróży Vanellus Travel: